انواع آچار و کاربرد آن ها

انواع آچار و کاربرد آن ها

آچار به زبان انگلیسی Wrench معنی پیدا می کند . در فرهنگ لغت فارسی آچار به وسیله ای گفته می شود که از جنش فلز می باشد و کاربردش  باز و بسته کردن انواع پیچ و مهره ها می باشد .

آچارها از آلیاژ کروم وانادیوم ساخته شده اند . آبکاری با این آلیاژ از زنگ زدگی آچار جلوگیری می کند .

آچارها انواع مختلفی دارند که در کار و زندگی روزمره ما ناثیر می گذارند .

در ادامه با انواع مختلف آچار آشنا شوید :

 • آچار یک سر تخت و یک سر رینگ

 • آچار دو سر تخت

 • آچار دو سر رینگی

 • آچار فرانسه

 • آچار خطی

 • آچار آلن

 • آچار بکس

 • آچار جغجغه

 • آچار شلاقی

 • آچار ترک

 • آچار دندانه ای

 • آچار شمعی

 • آچار لوله آتش فشانی

 • آچار چرخ

 • آچار کلاغی

 • آچار مهره

 • آچار اسپوک

 • آچار فشاری

 • آچار طبلی

 • آچار دسته حدیده

     آچار دسته حدیده نر
  آچار دسته حدیده ماده